Языки

В корзине пусто.

Кишинёв, ул. Букурешть, 34

Тел.(022)27-45-47 sector producere si vinzari

(022)27-41-34 contabilitatea

 PROGRAM:LUNI-VINERI: 08:00-17:00
 PAUZĂ: 12:00-13:00

Консультант online

Новости

19
марта
2024

ANUNȚ DE ANGAJARE!!!

SERVICII JURIDICE

10
января
2024

Denumirea entității:  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA”

10
октября
2023

Anunț cu privire la concursul pentru selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului ex

Интернет магазин бланков строгой отчётности и канцелярских принадлежностей

 

В наше время все больше развиваются интернет технологии, все больше людей в Республики Молдова, предпочитают идти не в магазин, а покупать интересующий товар через интернет.

  Государственное предприятие Издательство "Статистика" в список услуг которой входит;

  • Издание книг, брошюр, блокнотов и других изданий;
  • Публикация статистических сборников, форм статистической и финансовой отчетности, регистров;
  • Издание стандартных форм первичного учета для экономических агентов;
  • Издание специализированных форм для медицинских учреждений;
  • Выполнение индивидуальных заказов для предприятий и физических лиц;
  • Выполнение других видов издательской деятельности; реализует бланки строгой отчетности и канцелярских принадлежностей по средствам интернет магазина;
  • Информирование клиентов о процессе покупки бланков;
  • Информирование покупателей о законопроектах связанных с бланками строгой отчетности, а также предоставление новостей и консультаций по данной области;
  • Обратная связь с покупателем;
  • информирование о товарном ассортименте, предлагаемом ГП ПИ Statistica;

У нас вы можете приобрести бланки строгой отчетности и канцелярские принадлежности с доставкой как по Кишиневу, так и на все территории Республики Молдова.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA"

(desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.295 din 20.06.2023)

Funcția

în cadrul Consiliului

Nume, prenume

Funcția la locul de muncă de bază

E-mail

Președintele Consiliului

Grosu LUCIA

șef  Secție relații funciar , Direcția administrarea bunurilor  imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice

lucia.grosu@app.gov.md

Membru al Consiliului

Otgon Alexandru

șef Direcția management instituțional, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

alexandru.otgon@midr.gov.md

Membru al Consiliului

Bondarenco MARIA

consultant principal în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

maria.bondarenco@app.gov.md

Membru al Consiliului

Blănuță Victoria

șef Secția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Economiei

victoria.balanuta@me.gov.md

Membru al Consiliului

Darii INA

șef Secție metodologie din cadrul Trezorerie de Stat MinisterulFinanțelor

ina.darii@mf.gov.md

 

RAPORTUL AUDITORULUI  independent 01.01.2023 - 31.12.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Statutul I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament intern I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Organigrama I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament Consiliului de Administratie I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament privind Achizitii Publice I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Bunuri imobile

Plan de afaceri a.2023

Cod de Conduita IS Editura Statistica 2019

Regulament  privind informatii cu caracter personal 2019

Regulamentul Grupului de Lucru pentru achizitionarea bunurilor

REGULAMENT privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilo ilegale în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT cu privire la evidența cazurilor de influență necorenspunzătoare în cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

REGULAMENT privind premiere și acordare a adausurilor, sporurilor și ajutorului material salariaților din cadrul Întreprindderii de Stat Editura de Imprimate „STATISTICA”

RAPORTUL AUDITORULUI an. 2023