Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

Consultant on-line

You are here

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță desfășurarea licitației publice "cu strigare"

miercuri, iulie 13, 2022 - 21:45

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță pentru data de 03.08.2022, ora 11:00, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău, desfășurarea licitației publice "cu strigare" privind comercializareaurmătorului bun: utilaj pentru printat Contagor 470 cu numerator vertical (anul producerii 2012). Preț inițial de expunere în mărime de 153.000,00 lei (una sută cincizeci și trei mii lei 00 bani) inclusiv TVA.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

  1. Să achite acontul în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare la licitație pentru persoanele juridice în sumă de 1 200 lei și pentru persoanele fizice în sumă de 600 lei, la următoarele rechizite bancare:

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA",str. București, 34, mun. Chișinău,

codul fiscal: 1002600033003,IBAN: MD41AG000000225174801132,

BC "Moldova Agroindbank" S.A., Sucursala Tighina, mun. Chişinău,

cod AGRNMD2X864.

  1. Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. București, 34, biroul nr.5, următoarele documente:
  • cererea de participare la licitaţie (conform modelului stabilit);
  • documentul de plată care confirmă achitarea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;
  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);
  • procura autentificată notarial care confirmă împuternicirea reprezentantului de a participa la licitaţie din numele persoanei fizice/juridice, de a licita pentru bunul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractul de vînzare-cumpărare, actul de predare-primire.

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 02.08.2022, ora 12:00.

Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în incinta Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", sala de şedinţe,pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu bunul expus spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022274547, 069765543 sau e-mail office@editurastatistica.md.