Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.: 022-274547

Consultant on-line

You are here

Editura de Imprimate "Statistica"

  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica” este succesorul Filialei din Moldova a Asociaţiei Unionale Redacţional-Poligrafică „Soiuzblancoizdat”.

    Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 588 din 23.10.91 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de trecere a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de subordonare unională, amplasate pe teritoriul republicii, în jurisdicţia Republicii Moldova” în anul 1992, Editura de Imprimate „Statistica” a trecut în jurisdicţia Republicii Moldova în subordinea Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova.

   Actualmente, Editura este în subordinea Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova şi îşi desfăşoară activitatea în baza statutului aprobat prin ordinul Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova nr. 41 din 22 septembrie 1992.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii reprezintă:

  • editarea cărţilor, broşurilor, culegerilor de note şi a altor publicaţii;
  • editarea  culegerilor statistice, formularelor  pentru rapoartele statistice şi rapoartele financiare, registre ;
  • formulare tipizate pentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economici;
  • formulare specializate pentru instituţiile medicale;
  • îndeplineşte comenzi individuale ale agenţilor economici şi persoanelor fizice;
  • efectuează alte activităţi editoriale.

    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 407-II din 23 decembrie 1997” Editura Statistica tipăreşte centralizat formularele tipizate de documente primare cu regim special. Totodată principala sarcină a Î.S.Editura de Imprimate "Statistica" constituie înregistrarea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea formularelor persoanelor fizice şi juridice direct sau prin intermediul filialelor teritoriale.
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "STATISTICA"

(desemnat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.223 din 12.12.2018)

Funcția

în cadrul Consiliului

Nume, prenume

Funcția la locul de muncă de bază

E-mail

Președintele Consiliului

RUSSU Marcela

şef adjunct Direcţia evidența patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice

marcela.russu@app.gov.md

Membru al Consiliului

GROSU Lucia​

șef al Secției regionale proprietate publică sud, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice

lucia.grosu@app.gov.md

Membru al Consiliului

BONDARENCO Maria

consultant principal în Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

maria.bondarenco@app.gov.md

Membru al Consiliului

OTGON Alexandru

șef Direcție management instituțional, Ministerului Economiei și Infrastructurii

alexandru.otgon@mei.gov.md

Membru al Consiliului

BALAN Andrei

șef Direcție contencios și controlul legalității, Ministerul Finanțelor

andrei.balan@mf.gov.md

 

Statutul I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament intern I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Organigrama I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament Consiliului de Administratie I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Regulament privind Achizitii Publice I.S. Editura de Imprimate STATISTICA

Bunuri imobile

Plan de afaceri a.2019

Cod de Conduita IS Editura Statistica 2019

Regulament  privind informatii cu caracter personal 2019

Plan de integritate  IS Editura Statistica

Planul de achiziții publice Î.S. Editura Statistica 2020

Registru de evidenţă a cadourilor Î.S. Editura Statistica

Registrul riscurilor de corupție Î.S Editura Statistica

Plan de afaceri a.2020

Noutati

14
septembrie
2021

Î.S.

10
august
2018

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunţă pentru data de 17.08.2018,

19
aprilie
2017

Î.S.Editura de Imprimate