Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.: 022-274547

Consultant on-line

You are here

Editura de Imprimate "Statistica"

  Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate „Statistica” este succesorul Filialei din Moldova a Asociaţiei Unionale Redacţional-Poligrafică „Soiuzblancoizdat”.

    Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 588 din 23.10.91 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de trecere a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de subordonare unională, amplasate pe teritoriul republicii, în jurisdicţia Republicii Moldova” în anul 1992, Editura de Imprimate „Statistica” a trecut în jurisdicţia Republicii Moldova în subordinea Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova.

   Actualmente, Editura este în subordinea Biroului Naţional de Statistică a Republicii Moldova şi îşi desfăşoară activitatea în baza statutului aprobat prin ordinul Departamentului de Stat pentru Statistică al Republicii Moldova nr. 41 din 22 septembrie 1992.

Principalele genuri de activitate ale întreprinderii reprezintă:

  • editarea cărţilor, broşurilor, culegerilor de note şi a altor publicaţii;
  • editarea  culegerilor statistice, formularelor  pentru rapoartele statistice şi rapoartele financiare, registre ;
  • formulare tipizate pentru evidenţa contabilă primară a agenţilor economici;
  • formulare specializate pentru instituţiile medicale;
  • îndeplineşte comenzi individuale ale agenţilor economici şi persoanelor fizice;
  • efectuează alte activităţi editoriale.

    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 407-II din 23 decembrie 1997” Editura Statistica tipăreşte centralizat formularele tipizate de documente primare cu regim special. Totodată principala sarcină a Î.S.Editura de Imprimate "Statistica" constituie înregistrarea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea formularelor persoanelor fizice şi juridice direct sau prin intermediul filialelor teritoriale.

Noutati

10
august
2018

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunţă pentru data de 17.08.2018,

19
aprilie
2017

Î.S.Editura de Imprimate

06
aprilie
2017

ANUNȚ CONCURS

Vineri, aprilie 14, 2017-ora 11:00