Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

Consultant on-line

You are here

INVITAŢIE LA CONCURS

joi, septembrie 1, 2016 - 16:45
INVITAŢIE LA CONCURS
 
pentru achiziţionarea lucrărilor prin
 
metoda cererii ofertelor de preţuri
 
Filiala "Tipografia Statistica" anunță concurs pentru achiziționarea lucrărilor de
 
amenajare a terenului adiacent Secției de fabricare și îmbuteliere a băuturilor
 
răcoritoare, situat în satul Plop, raionul Dondușeni:
 
 drumul de acces,
 
 borduri
 
Termenul de efectuare a lucrărilor: 30 zile de la încheierea contractului
 
Termenul și condiții de achitare: în lei MD, prin virament în termen de 30 (treizeci)
 
zile calendaristice după recepția lucrărilor executate.
 
Modul de prezentare a ofertelor:
 
– ofertele se prezintă în limba de stat cu specificația clară a parametrilor cu
 
anexarea devizelor de cheltuieli;
 
– prețul se indică în lei MD;
 
– prețul va include toate cheltuielile, inclusiv TVA și va fi fix pe toată perioada de
 
executate a contractului;
 
– oferta se prezintă pînă la data de 16.09.2016, orele 09:00, pe adresa: satul Plop,
 
raionul Dondușeni, Filiala "Tipografia Statistica"
 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 16.09.2016, orele 10:00
 
Agenții economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita
 
clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
 
Denumirea autorităţii contractante: Filiala "Tipografia Statistica"
 
Adresa: satul Plop, raionul Dondușeni
 
Telefon: 069335800
 
 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Fachira Boris – director