Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

Consultant on-line

You are here

Anunț desfășurarea licitației publice

miercuri, aprilie 5, 2023 - 21:00

Anunț desfășurarea licitației publice cu reducere"repetat" privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 290 (două sute nouăzeci) de metri pătraţi din str. Uzinelor, 186

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță pentru data de 18.04.2023, ora 12:00, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău, desfășurarea licitației publice cu reducere"repetat" privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 290 (două sute nouăzeci) de metri pătraţi din str. Uzinelor, 186 (încăperea depozitului Sectorului Tipografie). Perioada de dare în locaţiune – un an. Prețul inițial de expunere a bunului constituie 190 000,00 lei/an (una sută nouăzeci mii lei 00 bani), inclusiv TVA. Prețul nu include serviciile comunale.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

  1. Să achite acontul în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare la licitație pentru persoanele juridice în sumă de 1 200 lei și pentru persoanele fizice în sumă de 600 lei, la următoarele rechizite bancare:

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", str. București, 34, mun. Chișinău,

codul fiscal: 1002600033003, IBAN: MD41AG000000225174801132,

BC "Moldova Agroindbank" S.A., Sucursala Tighina, mun. Chişinău,

cod AGRNMD2X864.

  1. Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. București, 34, biroul nr.5, următoarele documente:

  • cererea de participare la licitaţie (conform modelului stabilit);

  • documentul de plată care confirmă achitarea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

  • copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

  • procura autentificată notarial care confirmă împuternicirea reprezentantului de a participa la licitaţie din numele persoanei fizice/juridice, de a licita pentru bunul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractul de vânzare - cumpărare, actul de predare-primire.

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 14.04.2023, ora 16:00.

Înregistrarea participanţilor se încheie cu 15 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în incinta Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", sala de şedinţe, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre familiarizarea potenţialilor locatari cu bunul ce este propus pentru locaţiune pot fi obţinute la tel.: 069765543 sau e-mail:office@editurastatistica.md.