Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        Program:
luni-vineri: 08:00-17:00
pauză: 12:00-13:00

Consultant on-line

You are here

Anunț desfășurarea licitației publice cu strigare "repetat" privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 290 (două sute nouăzeci) de metri pătraţi din str. Uzinelor, 186

marti, octombrie 4, 2022 - 23:15

Anunț desfășurarea licitației publice cu strigare "repetat" privind darea în 
locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 290 (două sute 
nouăzeci) de metri pătraţi din str. Uzinelor, 186
Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță pentru data de  31.10.2022, 
ora 12:00, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău, desfășurarea licitației 
publice cu strigare" repetat"privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu 
suprafața totală de 290 (două sute nouăzeci) de metri pătraţi din 
str. Uzinelor, 186 (încăperea depozitului Sectorului Tipografie). Perioada de dare 
în locaţiune – un an. Prețul inițial de expunere a bunului constituie 190 000,00 
lei/an (una sută nouăzeci mii lei 00 bani), inclusiv TVA. Prețul nu include 
serviciile comunale.
Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
Să achite acontul în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de 
participare la licitație pentru persoanele juridice în sumă de 1 200 lei și pentru 
persoanele fizice în sumă de 600 lei, la următoarele rechizite bancare:
Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", str. București, 34, mun. Chișinău, 
codul fiscal: 1002600033003, IBAN: MD41AG000000225174801132,
BC "Moldova Agroindbank" S.A., Sucursala Tighina, mun. Chişinău,
cod AGRNMD2X864.
Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. București, 34, biroul nr.5, 
următoarele documente:
cererea de participare la licitaţie (conform modelului stabilit);
documentul de plată care confirmă achitarea acontului şi taxei de 
participare la licitaţie, la contul sus-indicat;
copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul 
de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul 
de identitate al reprezentantului);
procura autentificată notarial care confirmă împuternicirea reprezentantului 
de a participa la licitaţie din numele persoanei fizice/juridice, de a licita 
pentru bunul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, 
contractul de vînzare-cumpărare, actul de predare-primire.
Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 
28.10.2021, ora 16:00.
Înregistrarea participanţilor se încheie cu 15 min. înainte de începutul licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în incinta Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", sala de 
şedinţe, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre familiarizarea potenţialilor locatari cu 
bunul ce este propus pentru locaţiune pot fi obţinute la tel.: 069765543 sau  e-
mail  office@editurastatistica.md.

Comentarii

https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !