Языки

В корзине пусто.

Кишинёв, ул. Букурешть, 34
Тел./факс: 022-274547

Консультант online

Вы здесь

Anunț desfășurarea licitației publice "cu strigare" privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu suprafața totală de 290 (două sute nouăzeci) de metri pătraţi din str. Uzinelor, 186

пятница, сентября 9, 2022 - 09:00

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță pentru data de  03.10.2022, 
ora 10:00, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău, desfășurarea licitației 
publice "cu strigare" privind darea în locaţiune a activelor neutilizate cu 
suprafața totală de 290 (două sute nouăzeci) de metri pătraţi din 
str. Uzinelor, 186 (încăperea depozitului Sectorului Tipografie). Perioada de dare 
în locaţiune – un an. Prețul inițial de expunere a bunului constituie 190 000,00 
lei/an (una sută nouăzeci mii lei 00 bani), inclusiv TVA. Prețul nu include 
serviciile comunale.
Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:
Să achite acontul în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de 
participare la licitație pentru persoanele juridice în sumă de 1 200 lei și pentru 
persoanele fizice în sumă de 600 lei, la următoarele rechizite bancare:
Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", str. București, 34, mun. Chișinău, 
codul fiscal: 1002600033003, IBAN: MD41AG000000225174801132,
BC "Moldova Agroindbank" S.A., Sucursala Tighina, mun. Chişinău,
cod AGRNMD2X864.
Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. București, 34, biroul nr.5, 
următoarele documente:
cererea de participare la licitaţie (conform modelului stabilit);
documentul de plată care confirmă achitarea acontului şi taxei de 
participare la licitaţie, la contul sus-indicat;
copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul 
de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul 
de identitate al reprezentantului);
procura autentificată notarial care confirmă împuternicirea reprezentantului 
de a participa la licitaţie din numele persoanei fizice/juridice, de a licita 
pentru bunul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, 
contractul de vînzare-cumpărare, actul de predare-primire.
Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 
30.09.2021, ora 16:00.
Înregistrarea participanţilor se încheie cu 15 min. înainte de începutul licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în incinta Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", sala de 
şedinţe, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău.
Informaţii suplimentare, inclusiv despre familiarizarea potenţialilor locatari cu 
bunul ce este propus pentru locaţiune pot fi obţinute la tel.: 069765543 sau  e-
mail  office@editurastatistica.md.