Limbi

В корзине пусто.

Mun. Chișinău, str. București, 34
Tel.:(022)27-45-47, (022)27-41-34
        

Consultant on-line

You are here

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță desfășurarea licitației publice "cu strigare"

miercuri, iulie 13, 2022 - 21:45

Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA" anunță pentru data de 02.08.2022, ora 10:00, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău, desfășurarea licitației publice "cu strigare" privind comercializarea următoarelor materiale pentru imprimare tipografică :

Lot nr. 1 Vopsea neagră , în cantitate de 43 kg .Preț inițial de expunere în mărime de 44161,00 lei (patru zeci și patru mii una sută șasezeci și unu lei 00 bani) inclusiv TVA.

Lot nr. 2 Vopsea neagră Oil Based Black Ink , în cantitate de 1 kg.Preț inițial de expunere în mărime de 14046,00 lei (paisprezece mii patruzeci și șase lei 00 bani) inclusiv TVA.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite acontul în mărime de 10% din preţul iniţial a bunului şi a taxei de participare la licitație pentru persoanele juridice în sumă de 1 200 lei și pentru persoanele fizice în sumă de 600 lei, la următoarele rechizite bancare:

 Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", str. București, 34, mun. Chișinău,

codul fiscal: 1002600033003, IBAN: MD41AG000000225174801132,

BC "Moldova Agroindbank" S.A., Sucursala TIGHINA, mun. Chişinău,

cod AGRNMD2X864.

2. Să prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. București, 34, biroul nr.5 , următoarele documente:

-  cererea de participare la licitaţie (conform modelului stabilit);

- documentul de plată care confirmă achitarea acontului şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

- copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi ext rasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

-  procura autentificată notarial care confirmă împuternicir ea reprezentantului de a participa la licitaţie din numele persoanei fizice/juridice, de a licita pentru bunul expus la licitaţie, de a semna procesele -verbale ale licitaţiei, contractul de vînzare- cumpărare, actul de predare-primire.

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 01.08.2022, ora 10:00.

Înregistrarea participanţilor se încheie cu 1 5 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în incinta Î.S. Editura de Imprimate "STATISTICA", sala de şedinţe, pe adresa: str. București, 34, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu bunul expus spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022274547, 069765543 sau e-mail office@editurastatistica.md.